DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 22 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19516
Title: Особливості політики КНР із заохочення висококваліфікованої імміграції з використанням досвіду Сингапуру та Японії
Authors: Оснач, О. М
Keywords: іммігація
іммігранти
міграційна політика
КНР
Сингапур
Японія
immigration
immigrants
migration policy
PRC
Singapore
Japan
иммигация
иммигранты
миграционная политика
КНР
Сингапур
Япония
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Оснач, О. М. Особливості політики КНР із заохочення висококваліфікованої імміграції з використанням досвіду Сингапуру та Японії / О. М. Оснач // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 22. – С. 50-56.
Abstract: У дослідженні розглядаються існуючі в Китаї політика та практика щодо залучення іноземних фахівців та інших кваліфікованих міжнародних мігрантів із застосуванням досвіду сусідніх держав – Японії та Сінгапуру. На підставі порівняльного дослідження, висунуто деякі рекомендації щодо вдосконалення політики і практики залучення кваліфікованих міжнародних мігрантів для підвищення конкурентоздатності світової економіки.
Тhe study examines the existing policies and practices in china to attract foreign professionals and other skilled international migrants using the experience of neighboring states -japan and singapore. Based on a comparative study, some recommendations have been made to improve the policies and practices of attracting skilled international migrants to increase their competitiveness in the global economy.
В исследовании рассматриваются существующие в Китае политика и практика по привлечению иностранных специалистов и других квалифицированных международных мигрантов с применением опыта соседних государств – Японии и Сингапура. На основе сравнительного исследования выдвинуты некоторые рекомендации по совершенствованию политики и практики привлечения квалифицированных международных мигрантов для повышенияя конкурентоспособности мировой экономики.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19516
Appears in Collections:Випуск 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osnach, O..pdf290.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.