DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка » Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19426
Title: Інтенсифікатори концептів «зрада» і «перемога» в українськомовному сегменті соціальної мережі Facebook
Authors: Калита, Оксана Михайлівна
Keywords: концепт
мова ЗМІ
мова соціальних мереж
інтенсифікатор концепту
концепт «зрада»
концепт «перемога»
concept
media language
social networking language
intensifier of concept
concept "betrayal"
concept "win"
Issue Date: 2018
Publisher: Міжнародний гуманітарний університет
Citation: Калита, О. М. Інтенсифікатори концептів «зрада» і «перемога» в українськомовному сегменті соціальної мережі Facebook / О. М. Калита // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : «Філологія». – Одеса, 2018. - № 32, Т.3.– С. 43-45.
Abstract: У статті проаналізовано інтенсифікатори ціннісно значимих концептів «зрада» і «перемога» на матеріалі дописів в українськомовному сегменті соціальної мережі Facebook. Виділено три групи інтенсифікаторів цих концептів: невербальні, вербальні й контекстуальні. Здійснено докладний опис інтенсифікаторів у кількісному і якісному аспектах, наголошено на аксіологічному протиставленні цих концептів, пояснено причини й механізми «знецінення» концепту «зрада».In the article the intensifiers of valuable meaningful concepts "betrayal" and "win" on the material of the posts in the Ukrainian-speaking segment of the social network Facebook have been analyzed. Three groups of intensifiers of these concepts have been singled out: nonverbal, verbal and contextual. A detailed description of the intensifiers in quantitative and qualitative aspects has been done. The axiological contrasting of these concepts has been accentuated attention, the causes and mechanisms of "depreciation" of the concept "betrayal" have been explained.
Description: Однією з ознак, які вказують на важливість концепту в актуальній національній мовній картині світу, є його багаторазове повторення в різних дискурсах. У сучасному мовному просторі одними з таких повторюваних концептів є «зрада» і «перемога». Їх можна вважати центральними аксіологічними полюсами сучасної ціннісної концептосфери. Соціальні мережі, зокрема Facebook, є такими майданчиками, де ці концепти реалізуються найбільш невимушено, безпосередньо.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19426
Appears in Collections:Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalyta O..pdf2.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.