DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19425
Title: Комунікативний підхід у вивченні іноземної мови
Authors: Комогорова, Марина Іванівна
Keywords: комунікативний підхід
Issue Date: 2018
Publisher: Національна академія Національної гвардії України, 2018
Citation: Комогорова, М. І. Комунікативний підхід у вивченні іноземної мови / М. І. Комогорова // Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві», 24 травня 2018 р. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2018. – С. 38 - 40.
Abstract: На сучасному етапі розвитку суспільства особливої актуальності набуває питання інтеграції освіти, у тому числі і у сфері навчання іноземних мов. Основну увагу необхідно приділяти вмінню студентів не просто бути пасивними носіями мови, але вміти застосовувати їх на практиці. Опанування іноземної мови розглядається як надбання комунікативної компетенції.
Description: Процес оволодіння комунікативною компетенцією, передбачає не тільки засвоєння знань, умінь та навичок з іноземної мови, а й формування позитивної мотивації та інтересу до її вивчення. Гра додає навчальному спілкуванню комунікативної спрямованості, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує якість оволодіння нею. Гра – це могутній фактор психологічної адаптації студента в новому мовному просторі. В цих умовах зростає роль викладача, як центральної фігури в організації і здійсненні навчально-виховного процесу, оскільки це вимагає від нього активної педагогічної діяльності, високої методичної майстерності, знання закономірностей процесу навчання, його психологічних і методологічних основ.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19425
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komohorova M. I.pdf212.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.