DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 58 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19424
Title: Педагогічне забезпечення міцності знань з предметів гуманітарного циклу (на прикладі вивчення англійської мови)
Authors: Комогорова, Марина Іванівна
Keywords: система
завдання
вправа
міцність знань
учні
педагогічне забезпечення
етапи засвоєння знань
задание
упражнение
прочность знаний
ученики
педагогическое обеспечение
этапы усвоения знаний
systemtask
exercise
durability of knowledge
students
pedagogical providing
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Комогорова, М. І. Педагогічне забезпечення міцності знань з предметів гуманітарного циклу (на прикладі вивчення англійської мови) / М. І. Комогорова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 58. - С. 77-82.
Abstract: У статті розкрито системний підхід щодо забезпечення міцності знань учнів та розглядається система тренувальних завдань та вправ, послідовне виконання яких сприяє ефективному засвоєнню знань з предметів гуманітарного циклу учнів основної школи. В системі виокремлено наступні блоки: мотиваційно-цільовий, конструктивно-формувальний, контрольно-корекційний та проаналізовано їх діяльнісний та результативний компоненти. Розглянуто зразки завдань та вправ, що мають бути послідовно розташовані та відповідати етапам навчання.
В статье раскрывается системный подход к обеспечению прочности знаний учеников и рассматривается система тренировочных заданий и упражнений, последовательное исполнение которых способствует эффективному усвоению знаний с предметов гуманитарного цикла учеников основной школы.
In the article the system approach in relation to providing of durability of knowledge of students is exposed and the system of training tasks and exercises successive implementation of which assists the effective emastering of knowledge from the articles of humanitarian cycle of students of basic school is examined.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19424
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології
Випуск 58

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komogorova.pdf311.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.