DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 58 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19423
Title: Інноваційні освітні технології як чинник оптимізації мовної підготовки іноземців на довузівському етапі навчання
Authors: Васецька, Л. І.
Keywords: інноваційна освітня технологія
медіа презентація
технічні та навчальні засоби
оптимізація мовної підготовки
инновационная образовательная технология
медиапрезентация
технические и учебные средства
оптимизация языковой подготовки
innovative educational technology
media presentation
technical and teaching methods
optimization of language preparation
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Васецька, Л. І. Інноваційні освітні технології як чинник оптимізації мовної підготовки іноземців на довузівському етапі навчання / Л. І. Васецька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 58. - С. 45-49.
Abstract: У статті аналізуються основні інноваційні форми організації навчального процесу на мовній кафедрі підготовчого факультету. Обґрунтовується взаємозв’язок між використанням нових засобів навчання мови іноземців і рівнем сформованості у них мовних знань та навичок. Визначені проблемні напрямки, які потребують дослідження на сучасному етапі впровадження інноваційних освітніх технологій.
В статье анализируются основные инновационные формы организации учебного процесса на языковых кафедрах довузовского этапа обучения. Обосновывается взаимосвязь между использованием новых средств обучения языку иностранцев и уровнем сформированности у них языковых знаний и навыков. Определяются проблемные направления, которые необходимо исследовать на современном этапе внедрения инновационных образовательных технологий.
The article deals with the main innovative forms of organization of the educational process at the language department of the preparatory faculty. The interrelation between the use of new language learning tools for foreigners and the strength of their language knowledge and skills is substantiated. The problem areas, which require research at the present stage of implementation of the innovative educational technologies, are outlined.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19423
Appears in Collections:Випуск 58

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasetska.pdf303.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.