DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 58 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19418
Title: Формування потенційного словника учнів з опорою на внутрішню форму слова
Authors: Ваніна, Г. В.
Сидоренко, А. С.
Keywords: внутрішня форма слова
потенційний словник
семантизація
спорідненість
вмотивованість
внутренняя форма слова
потенциальный словарь
семантизация
родство
мотивированность
inner word form
potential vocabulary
semantization
kinship
motivation
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ваніна, Г. В. Формування потенційного словника учнів з опорою на внутрішню форму слова / Г. В. Ваніна, А. С. Сидоренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 58. - С. 40-44.
Abstract: Статтю присвячено формуванню потенційного словника школярів на уроках німецької мови з опорою на внутрішню форму слова. За основу дослідження взято класифікацію спорідненості внутрішніх форм слова за В. М. Манакіним та К. О. Токарєвим та лексичний матеріал підручника "Aspekte. Mittelstufe Deutsch". В статті показано важливість формування потенційного словника у сучасних школярів, а також необхідність сформувати в учнів навички семантизації лексики. Надбанням статті є алгоритм роботи з потенційним словником учня на матеріалі підручника "Aspekte. Mittelstufe Deutsch".
Статья посвящена формированию потенциального словаря школьников на уроках немецкого языка с опорой на внутреннюю форму слова. В основу исследования положена классификация родства внутренних форм слова В. Н. Манакина и К. А. Токарева, а также лексический материал учебника "Aspekte. Mittelstufe Deutsch". В статье освещается важность формирования потенциального словаря у современных школьников, а также необходимость сформировать у учеников навыков семантизации лексики. Приобретением статьи является алгоритм работы с потенциальным словарём ученика на материале учебника "Aspekte. Mittelstufe Deutsch".
The article is dedicated to the formation of the students’ potential vocabulary during the German lessons with support of the inner word form. The basis of the research consists of the kinship classification of the inner word form V. M. Manakina and K. O. Tokareva and lexical material of the text book "Aspekte. Mittelstufe Deutsch". The importance of formation of potential vocabulary and also the necessarity of formation the skill to semanticize lexis are illustrated. The achievement of the article is the algorithm of working with a students’ potential vocabulary based on the material of the textbook "Aspekte. Mittelstufe Deutsch".
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19418
Appears in Collections:Випуск 58

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vanina_Sydorenko.pdf306.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.