DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти » Випуск 21 (26) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19389
Title: Специфіка розвитку поліфонічного слуху молодших школярів на уроках музичного мистецтва
Authors: Степанова, Л. П.
Keywords: поліфонічний слух
поліфонічне сприйняття
функції
вікові особливості
молодші школярі
полифонический слух
полифоническое восприятие
функции
возрастные особенности
младшие школьники
polyphonic ear
polyphonic perception
functions
age peculiarities
elementary school pupils
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Степанова, Л. П. Специфіка розвитку поліфонічного слуху молодших школярів на уроках музичного мистецтва / Л. П. Степанова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 21 (26). - С. 83-88.
Abstract: У статті розглядається специфіка розвитку поліфонічного слуху молодших школярів на уроках музичного мистецтва, обумовлена психологічними можливостями їх сприймання. Це відзначається тяжінням до музичних вражень, характером емоційного відгуку на них. У цьому віці особлива чутливість дітей до кольору, ритму, характеру звучання, інтонації слова здатна дати їм позитивний емоційний досвід спілкування з мистецтвом. Розвиток поліфонічного слуху молодших школярів розглядається автором як багатофункціональний процес, як частина всебічного розвитку особистості на основі особистісного, комплексного та діяльнісного підходів.
В статье рассматривается специфика развития полифонического слуха младших школьников, обусловленная психологическими возможностями их восприятия, которые отмечены тяготением к музыкальным впечатлениям, характером эмоционального отклика на них. В этом возрасте особая чувствительность детей к цвету, ритму, характеру звучания, интонации слова способна дать им положительный эмоциональный опыт общения с искусством. Развитие полифонического слуха младших школьников рассматривается автором как многофункциональный процесс, как часть всестороннего развития личности на основе личностного, комплексного и деятельностного подходов.
In the article the specificity of the polyphonic ear development of elementary school pupils at the lessons of music caused by psychological abilities of their perception, marked by attraction to musical experiences, the nature of emotional response to them are considered. At this age, children's special susceptibility to the color, rhythm, character of sound, word tone can give them a positive emotional experience with art. The development of polyphonic ear of elementary school pupils is regarded by the author as a multi-functional process and a part of the comprehensive development of personality based on personed, integrated and activity approaches.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19389
Appears in Collections:Випуск 21 (26)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepanova.pdf277.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.