DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19333
Title: Профілактика адитивної поведінки осіб юнацького віку з особливими потребами
Authors: Корець, Андрій Миколайович
Keywords: адиктивна поведінка
особи юнацького віку
особливі потреби
профілактика
наркотична залежність
алкоголізм
addictive behavior
prevention
correction
juvenile faces with special needs
drug addiction
alcoholism
Issue Date: 2017
Publisher: Херсонський державний університет
Citation: Корець, А. М. Профілактика адитивної поведінки осіб юнацького віку з особливими потребами / А. М. Корець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки / Херсон. держ. ун-т, ф-т психології, історії та соціол. – Херсон : Херсонський державний університет, 2017. – Вип. 5, т. 2. – С. 60-64.
Abstract: У статті аналізуються особливості профілактинно-корекційної роботи серед осіб юнацького віку з адиктивною поведінкою, які мають особливі потреби. Переважно акцентується увага на осіб з об­ меженими психофізіологічними можливостями з такою адитивною поведінкою, як наркоманія, тютю- нопаління та алкоголізм. При цьому уточнено поняття «адиктивна поведінка» для цієї категорії осіб. Зважаючи на те. що корекція адиктивної поведінки проходить ускладнено для осіб юнацького віку з особливими потребами, актуалізується питання щодо дослідження її психологічних чинників і вияв­ лення шляхів психокорекційного впливу
The article analyzes the features o f preventive and corrective work with young people with special needs addictive behavior. Mostly, attention is focused on people with limited psycho-physiological capabilities with such additive behaviors as drug addiction, smoking and alcoholism. At the same time, the notion o f “addictive behavior” for this category' o f people is clarified. Coceming the fact that the correction o f addictive behavior is difficult for young people with special needs, the question o f studying its psychological factors and ways o f psychocorrectional influence is actualized.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19333
Appears in Collections:Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korets A. Profilaktika.pdfосновна стаття317.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.