DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 19 (26) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19061
Title: Юрій Савіянович Рамський – видатний український педагог-інформатик
Other Titles: Юрий Савиянович Рамский – выдающийся украинский педагог-информатик
Yuri Saviyanovych Ramskyy – famous Ukrainian teacher of computer science
Authors: Жалдак, М. І.
Твердохліб, І. А.
Keywords: Рамський Ю. С.
віхи життя
наукова школа
інформатика
Рамский Ю. С.
события жизни
научная школа
информатика
Ramsky Yuri
life milestones
scientific school
informatics
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Жалдак, М. І. Юрій Савіянович Рамський – видатний український педагог-інформатик / М. І. Жалдак, І. А. Твердохліб // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 19 (26). – С. 3-8.
Abstract: В статті описано основні віхи життя та діяльності видатного українського інформатика, математика, педагога, доктора педагогічних наук, професора Юрія Савіяновича Рамського. Велика увага приділена спогадам про його роль у становленні інформатики як навчального предмета в школі, опису результатів діяльності його наукової школи.
В статье описаны основные события в жизни и деятельности выдающегося украинского информатика, математика, педагога, доктора педагогических наук, профессора Юрия Савияновича Рамского. Большое внимание уделено воспоминаниям о его роли в становлении информатики как учебного предмета в школе, описанию результатов деятельности его научной школы.
This article describes the main milestones of life and work of the famous Ukrainian informatics, mathematics, teacher, doctor of pedagogical sciences, Professor Yuri Ramsky. Much attention is paid to the memories of his role in becoming of іnformatics as a school subject, describing the results of his scientific school.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19061
Appears in Collections:Випуск 19 (26)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhaldak.pdf390.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.