DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1906
Title: Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині ХVII ст.
Authors: Борисенко, Володимир Йосипович
Keywords: історія України
соціально-економічний розвиток
history of Ukraine
social and economic development
Issue Date: 1986
Publisher: Видавництво "Наукова думка"
Citation: Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині ХVII ст. / В.Й. Борисенко. - К.: Наук. думка, 1986. - 263 с.
Abstract: У монографії досліджуються соціально-економічні процеси на Лівобережній Гетьманщині після її приєднання до Росії: зростання феодальної земельної власності, розвиток сільського господарства, ремесел і промислів, поглиблення товарно-грошових відносин, посилення експлуатації трудящих і еволюція класово-станової структури феодального суспільства.
The monograph examines the socio-economic processes in the Left Bank Hetmanate after joining Russia: growth of feudal land ownership, agriculture, crafts and trades, the deepening commodity and money relations, the exploitation of workers and the evolution of class-class structure of feudal society.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1906
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
borisenko.pdf12.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.