DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 18 (25) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18960
Title: Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності майбутніх учителів
Other Titles: Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности будущих учителей
Information and communication technologies in professional activity of future teachers
Authors: Андрієвська, В. М.
Keywords: інформаційно-комунікаційні технології: веб-сервіси
майбутні учителя
информационно-коммуникационные технологии: веб-сервисы
будущие учителя
information and communication technologies: web-services
future teachers
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Андрієвська, В. М. Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності майбутніх учителів / В. М. Андрієвська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 18 (25). – С. 153-157.
Abstract: Статтю присвячено питанню формування готовності майбутніх учителів до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. Зауважено на важливості опанування майбутніми фахівцями навичками роботи із веб-сервісами, орієнтованими на підтримку навчального процесу, як гаранта подальшої успішності у професійній адаптації спеціалістів в інноваційних освітніх умовах.
Статья посвящена вопросу формирования готовности будущих учителей к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. Отмечено важность овладения будущими специалистами навыками работы с веб-сервисами, ориентированными на поддержку учебного процесса, как гаранта успешности в профессиональной адаптации специалистов в инновационных образовательных условиях.
The article is devoted to question of formation of readiness of future teachers to use modern information and communication technologies in professional activities. The importance of mastering the skills of future professionals working with web-services, focused on supporting the learning process, as a guarantor of success in the professional adaptation of specialists in innovative educational environments.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18960
Appears in Collections:Випуск 18 (25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrievska.pdf758.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.