DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 18. Економіка і право » Випуск 30 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18943
Title: Міжнародно-правовий захист мирного цивільного населення в умовах збройного конфлікту
Authors: Білозьоров, Є. В.
Кіндзера, Р. І.
Keywords: цивільне населення
збройний конфлікт
Женевські конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни
Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів
гражданское население
вооруженный конфликт
Женевские конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов
civilian
armed conflict
Geneva Conventions relative to the protection of civilian persons in time of war of 12 august 1949
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts
Issue Date: 2015
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Білозьоров, Є. В. Міжнародно-правовий захист мирного цивільного населення в умовах збройного конфлікту / Є. В. Білозьоров, Р. І. Кіндзера // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 30. - С. 181-187.
Abstract: У статті висвітлено питання міжнародно-правового захисту цивільного населення в умовах збройного конфлікту. Проаналізовані історичні передумови та положення основних документів у сфері міжнародного гуманітарного права, що стосуються захисту цивільного населення в умовах збройного конфлікту.
В статье освещены вопросы международно-правовой защиты гражданского населения в условиях вооруженного конфликта. Проанализированы исторические предпосылки и положения основных документов в сфере международного гуманитарного права, касающихся защиты гражданского населения в условиях вооруженного конфликта.
The article highlights the issue of international legal protection of civilians in armed conflict. Analyzed the historical background and the provision of basic documents on international humanitarian law relating to the protection of civilians in armed conflict.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18943
Appears in Collections:Випуск 30

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Belozerov_Kindzera.pdf322.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.