DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 56 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18911
Title: Політична обробка японських військовополонених в таборах та їх опір радянській системі цінностей (1945 – 1949 рр.)
Authors: Карпов, В. В.
Issue Date: 2004
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Карпов, В. В. Політична обробка японських військовополонених в таборах та їх опір радянській системі цінностей (1945 – 1949 рр.) / В. В. Карпов // Наукові записки : збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – Вип. LVІ (56) : педагогічні та історичні науки. – С. 214-221.
Abstract: Стаття посвячена важливою і недостатньо дослідженою в страдниці історіографії Другої світової війни, заключного етапу - розгрому мілітаристської Японії і ролі Радянського Союзу в цій компанії, в ході якої в полон вило захоплено понад 6000 тисяч японських солдатів і офіцерів. У статті аналізується політична робота з військовополоненими, розгортання агітаційно-пропагандистської діяльності, створення серед японських солдатів демократичного активу і демократично налаштованих груп. Зроблено висновок - деяким полоненим вдалося нав'язати комуністичні ідеї, але більшість японських солдатів і офіцерів не прийнято радянського способу життя і зберегли вірність своїм національним традиціям.
Статья посвячена важной и недостаточно исследованной в страднице историографии Второй мировой войны, заключительному этапу – разгрому милитаристской Японии и роли Советского Союза в этой компании, в ходе которой в плен выло захвачено более 6000 тысяч японских солдат и офицеров. В статье анализируется политическая работа с военнопленными, развертывание агитационно-пропагандистской деятельности, создание среди японских солдат демократического актива и демократически настроенных групп. Сделан вывод – некоторым пленным удалось навязать коммунистические идеи, но большинство японских солдат и офицеров не принятии советского способа жизни и остались верны своим национальным традициям.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18911
Appears in Collections:Випуск 56

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karpov.pdf231.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.