DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 56 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18874
Title: Особливості функціонування системи вищої освіти США в другій половині ХХ ст.
Authors: Пішванова, В. О.
Issue Date: 2004
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Пішванова, В. О. Особливості функціонування системи вищої освіти США в другій половині ХХ ст. / В. О. Пішванова // Наукові записки : збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – Вип. LVІ (56) : педагогічні та історичні науки. – С. 141-146.
Abstract: У статті розглядаються особливості структури системи вищої освіти США в кінці ХХ ст. Зокрема, розкриваються закономірності та принципи поділу сфери освіти на державний і приватний сектори, показується динаміка залежності якості та рівня освіти від особливостей зовнішньої і внутрішньої, зокрема соціальної, політики держави, обсягів фінансування освіти і т. д.
В статье рассматриваются особенности структуры системы высшего образования США в конце ХХ ст. В частности, раскрываются закономерности и принципы разделения сферы образования на государственный и частный секторы, показывается динамика зависимости качества и уровня образования от особенностей внешней и внутренней, в частности социальной, политики государства, объемов финансирования образования и т. д.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18874
Appears in Collections:Випуск 56

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pishvanova.pdf3.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.