DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 18 (25) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18820
Title: Про безпечне особистісне інформаційне середовище учня
Other Titles: О безопасной личной информационной среде учащегося
About safety personal informational environment of the student
Authors: Підгорна, Т. В.
Keywords: інформаційний простір
напрями формування безпечного інформаційного середовища учня
особистісне інформаційне середовище учня
информационное пространство
личная информационная среда учащегося
направления формирования безопасной информационной среды учащегося
information space
personal student information environment
in forming a secure information environment student
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Підгорна, Т. В. Про безпечне особистісне інформаційне середовище учня / Т. В. Підгорна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 18 (25). – С. 21-28.
Abstract: За результатами багатьох сучасних досліджень визначено, що проблеми становлення здорової особистості майбутнього члена інформаційного суспільства пов’язані із легким доступом до різноманітних інформаційних ресурсів. В статті розглянуто структуру особистісного інформаційного середовища учня та напрями формування безпечного такого інформаційного середовища. Визначено, що під час підготовки майбутнього вчителя до роботи в умовах інформатизованого навчального процесу доцільно розглядати питання, що пов’язані із різними аспектами інформаційної безпеки учнів.
По результатам многих современных исследований можно сделать выводы, что проблемы становления здоровой личности будущего члена информационного общества связаны с легким доступом к различным информационным ресурсам. В статье рассмотрено структуру личной информационной среды учащегося и направления формирования безопасной такой информационной среды. Определено, что во время подготовки будущего учителя к работе в условиях информатизированного учебного процесса целесообразно рассматривать вопросы, связанные с различными аспектами информационной безопасности подрастающего поколения.
The results of many modern researches indicate problems with the formation of healthy personality of the future information society member as a result of easy access to various information resources. In the article considered the structure of personal student information environment and in forming secure such information environment. Determined that in the preparation of future teachers for work in computerized environment of educational process appropriate to consider issues related to various aspects of information security of the younger generation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18820
Appears in Collections:Випуск 18 (25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pidhorna.pdf675.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.