DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18789
Title: Організація науково-дослідної роботи молодих науковців у сфері пенітенціарії
Authors: Супрун, Микола Олексійович
Keywords: наукове дослідження
методологія
методика
етапи наукової роботи
research
methodology
methods
stages of research
Issue Date: 2017
Publisher: Інститут кримінально-виконавчої служби
Citation: Супрун, М. О. Організація науково-дослідної роботи молодих науковців у сфері пенітенціарії / М. О. Супрун // Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 листоп. 2017 р.). – Київ : Ін-т крим.-викон. служби, 2017. – С. 93-95.
Abstract: Розкрито досвід роботи автора із організації та здійснення науково-дослідної роботи майбутніх науковців. Подано методику проведення основних етапів психолого-педагогічного дослідження.
The experience of the author's work on the organization and implementation of research work of future researchers is disclosed. Method of conducting of the main stages of psychological and pedagogical research is given.
Description: Література 1. Супрун М. О. Основи професійного самовиховання майбутнього співробітника МВС України: навч.-метод. посіб. / М. О. Супрун. – Київ: Київський ін-т внутр. справ, 1998. – 100 с. 2. Супрун М. О. Корекційне навчання учнів допоміжних закладів освіти: витоки, становлення та розвиток (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.): монографія / М. О. Супрун.– Київ: Вид. КЮІ МВСУ Паливода АВ, 2005. – 326 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18789
ISSN: 978-617-7373-88-8
Appears in Collections:Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suprun.pdfтези543.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.