DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18696
Title: "Квант милосердя". Червоний Хрест підрадянської України на міжнародній арені (20-30-ті рр. ХХ ст.)
Authors: Журба, Михайло Анатолійович
Keywords: соціально-реабілітаційні організації
Червоний Хрест
міжнародні відносини
гуманітарні програми
social rehabilitation organization
the Red Cross
international relations
humanitarian programs
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Журба, М. А. "Квант милосердя". Червоний Хрест підрадянської України на міжнародній арені (20-30-ті рр. ХХ ст.) / М. А. Журба // Вісник аграрної історії : науковий журнал / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України, Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. аграр. акад. наук України. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 13-14. - С. 202-210.
Abstract: У статті на основі аналізу архівних документів характеризуються міжнародні зв 'язки Українського Червоного Хреста упродовж міжвоєнної доби. Засобами цивілізаційної компаративістики визначається інституційний статус та напрямки діяльності радянських червонохресних організацій. Досліджується специфіка контактів між Українським Червоним Хрестом і спорідненими зарубіжними організаціями, простежується еволюція реального змісту участі Українського Червоного хреста у міжнародному червонохресному русі.
The article based on the analysis of archival documents characterized international relations Ukrainian Red Cross during the interwar period. By means of comparative civilizational defined institutional status and activities of the Soviet Red Cross organizations. The specificity of contacts between the Ukrainian Red Cross and related foreign organizations, traces the evolution of the real content of Ukrainian Red Cross participation in the international Red Cross movement.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18696
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhurba.pdf510.65 kBAdobe PDFView/Open
tytul.pdf93.52 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf97.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.