DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18648
Title: Міжнародна "червона" допомога і українське село у 20-30-х рр.ХХ ст
Authors: Журба, Михайло Анатолійович
Keywords: інтернаціоналізм
громадські об’єднання
селянство
internationalism
peasants
associations
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Журба, М. А. Міжнародна "червона" допомога і українське село у 20-30-х рр. ХХ ст. / М. А. Журба // Вісник аграрної історії : науковий журнал / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Держ. наук. с.-г. б-ка, Нац. аграр. акад. наук України. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 8-9. - С. 209-217.
Abstract: Досліджено участь українського селянства в діяльності такої інтернаціональної структури, як МОДР. У світлі сучасних концептуальних підходів з'ясовується роль міжнародних контактів селянських о б ’єднань у насадженні уніфікованих форм радянської громадськості, виявляються механізми, спрямованість та оцінюється ступінь ефективності залучення селянства України до загальносоюзних політичних кампаній. Розкривається зміст ,визначальні чинники та діалектика соціальної рефлексії організованого селянства на події у зарубіжному світі.
Investigated the participation of the Ukrainian peasantry in the activities of such an international structure as MODR. In the light of modern conceptual approaches, the role of international contacts of peasant associations about the unification of the Soviet public, the mechanisms, direction and the degree of effectiveness of involving the peasantry of Ukraine into all-Union political campaigns are revealed. The content, determinants and dialectics of social reflection of the organized peasantry on events in the foreign world are revealed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18648
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhurba.pdf599.21 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf89.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.