DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 6 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1831
Title: Здійснення політико-ідеологічного контролю за літературою та мистецтвом в СРСР 1920 – 30-х рр.: діяльність партійного цензора П.М. Керженцева
Authors: Стоян, Т.
Keywords: партійно-ідеологічний контроль
Керженцев
party and ideological control
Kerzhentsev
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Стоян Т. Здійснення політико-ідеологічного контролю за літературою та мистецтвом в СРСР 1920 – 30-х рр.: діяльність партійного цензора П.М. Керженцева / Т. Стоян / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. – Випуск 6: Ювілейний випуск до 175-річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – К., 2010. – 207-213
Abstract: Висвітлено особливості партійно-ідеологічного контролю за літературою та мистецтвом в Україні 1920 – 1930-х років на прикладі цензурно-партійної діяльності П.М. Керженцева, який виконував номенклатурні функції та повноваження в агітпропі ЦК ВКП(б), а згодом в радянських органах влади.
Features of party and ideological control over literature and art in Ukraine 1920 - 1930's for example censorship and party activity of Kerzhentsev who performed nomenclature functions and powers in the propaganda of the CPSU (B), and later in the Soviet government.
Description: Увага! Пагінація сторінок у паперовому і електронному варіанті відрізняється
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1831
Appears in Collections:Випуск 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стоян.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.