DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18276
Title: Із досвіду організації позааудиторної роботи зі студентами-дефектологами
Authors: Супрун, Микола Олексійович
Keywords: навчально-виховний процес
фахівець в галузі спеціальної психології та корекційної педагогіки
театр
світогляд
educational proces
theater
outlook
specialist in the field of special psychology and correctional pedagogy
Issue Date: 2017
Publisher: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Citation: Супрун, М. О. Із досвіду організації позааудиторної роботи зі студентами-дефектологами / М. О. Супрун // Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції : «Інклюзивна освіта : теорія, методика, практика» (22 березня 2017 р.) / [гол. ред. І. І. Демченко]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017 р. – Вип. ІІІ. – С. 137-139.
Abstract: Проаналізовано умови підвищення ефективності організації позааудиторної роботи зі студентами-дефектологами
The conditions for increasing the efficiency of organization of out-of-class work with defectology students
Description: Література 1. Супрун М. О. Висоцька А. М., Гладченко І. В., Соціалізація дитини з обмеженими розумовими можливостями в сучасному освітньому вимірі /Навчально-методичний посібник / А. М. Висоцька, І. В. Гладченко, М. О. Супрун – К.: Інститут спеціальної педагогіки, 2014. ‒ 214 с. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/705560. 2. Cупрун М. О. Корекційне навчання учнів допоміжних закладів освіти: витоки, становлення та розвиток (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.): Монографія М. О. Супрун – К.: Вид. КЮІ МВСУ Паливода АВ, 2005. 326 с. 3. Cупрун М. О. Основи професійного самовиховання майбутнього співробітника МВС України: навч. Посіб. М. О. Супрун – К.: КІВС, 1998. – 100 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18276
Appears in Collections:Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
зб Інклюзивна освіта_С. 137-139.pdfтези441.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.