DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки » Випуск 6 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18261
Title: Інтеграційні можливості шведської моделі професійної освіти школярів і підготовки вчителів для освітньої практики в Україні
Authors: Жерноклєєв, І. В.
Йоханссон, С.
Ліандер, Х.
Keywords: професійно-технічна школа
технологічна освіта
викладач
система освіти
навчальний план
педагогічні технології
профессионально-техническая школа
технологическое образование
преподаватель
система образования
учебный план
педагогические технологии
vocational training school
technology education
education system
curriculum
educational technology
Issue Date: 2010
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Жерноклєєв, І. В. Інтеграційні можливості шведської моделі професійної освіти школярів і підготовки вчителів для освітньої практики в Україні / І. В. Жерноклєєв, С. Йоханссон, Х. Ліандер // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 6. - С. 69-75.
Abstract: У статті розглядаються досягнення і зміст сучасних моделей професійно-технічного навчання школярів і підготовки майбутніх вчителів професійної освіти Швеції. На основі теоретичного аналізу пропонуються можливі шляхи їх творчого впровадження в освітню практику України.
В статье рассматриваются достижения и содержание современных моделей профессионально-технического обучения школьников и подготовки будущих учителей профессионального образования Швеции. На основе теоретического анализа предлагаются возможные пути для их творческого внедрения в образовательную практику Украины.
In the article considered the achievements and content of current models of vocational training schools and training of future teachers of vocational education in Sweden. Based on theoretical analysis authors suggests some ways of creativity implementations for educational practice in Ukraine.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18261
Appears in Collections:Випуск 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhernoklieiev_Yohansson_Liander.pdf321.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.