DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18243
Title: Діяльність М. В. Довнар-Запольського в розвитку вищої приватної освіти в Україні на початку ХХ століття
Authors: Горобець, Вікторія Валеріївна
Дзюбленко, Ірина Михайлівна
Keywords: Вищі комерційні курси
Київський комерційний інститут
приватні заклади
вища освіта
М.Довнар-Запольський
Вищі жіночі курси
the Higher Commercial School
the Kiev Institute of Commerce
private institutions
higher education
M.Dovnar-Zapolskiy
Higher Courses for Women
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Горобець, В. В. Діяльність М. В. Довнар-Запольського в розвитку вищої приватної освіти в Україні на початку ХХ століття / В. В. Горобець, І. М. Дзюбленко // Вісник аграрної історії / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України, Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. аграр. акад. наук України. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 11-12. - С. 58-63.
Abstract: Проаналізовано період найбільшої творчої та особистої вдачі вченого М. Довнара- Запольського, який пов'язаний з досвідом організації та функціонування вищої комерційної освіти в Україні. Досліджено організацію навчального процесу та наукову роботу Київського комерційного інституту.
Analyzed the period of greatest creativity and personal success scholar M. Dovnar-Zapolskoho that is associated with the experience of the organization and functioning of higher business education in Ukraine. Studied the organization of educational process and scientific work of the Kiev Commercial Institute.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18243
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dziublenko.pdf354.11 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf113.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.