DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18189
Title: Практика європейського комуністичного інтернаціоналізму і громадськість України (20-30-і рр. ХХ ст.)
Authors: Журба, Михайло Анатолійович
Keywords: більшовицький режим
українське селянство
інтернаціоналізм
комуністична індоктринація
громадські об’єднання
the Bolshevik regime
the Ukrainian peasantry
internationalism
the Communist indoctrination
public associations
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Журба, М. А. Практика європейського комуністичного інтернаціоналізму і громадськість України (20-30-і рр. ХХ ст.) / М. А. Журба // Вісник аграрної історії : наук. журн. / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, НААН України, Нац. наук. сільськогосп. бібліотека. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 18. - С. 64-81.
Abstract: На основі архівних джерел комплексно досліджується процес використання більшовицьким режимом ресурсу громадських об’єднань України для індоктринації ідей пролетарського інтернаціоналізму в селянське середовище упродовж 20-30-х рр. X X ст Проаналізовано діалектику соціальної рефлексії сільської людності УСРР на події зарубіжному світі у форматі співпраці з прокомуністичними міжнародними об’єднаннями. З ’ясовано дійсні обставини участі громадських об'єднань українського села в акція міжнародної пролетарської солідарності.
On the basis of archival sources comprehensively investigated the process of using the Bolshevik regime of the resource associations of Ukraine for indoctrination of ideas of proletarian internationalism among the peasants for 1920-1930-ies. The article analyzes the dialectic of social reflection of the Ukrainian SSR of the rural population to events in a foreign world in the format of cooperation with the pro-international associations. The author established the real circumstances o f the participation of public organizations of the Ukrainian village in the shares of international proletarian solidarity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18189
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhurba.pdf876.38 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf85.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.