DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 09. Сучасні тенденції розвитку мов » Випуск 15 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18155
Title: Karnel (subordinating) models of verbal word-phrases in the texts "Radio-electronics"
Other Titles: Ядерні (підрядні) моделі дієслівних словосполучень у текстах “Радіоелектроніка”
Authors: Shapa, L. N.
Kudinova, T. I.
Keywords: dependence
model
compatibility
prevalence
frequency
залежність
модель
сполучуваність
поширеність
частота
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Shapa, L. N. Karnel (subordinating) models of verbal word-phrases in the texts "Radio-electronics" / L. N. Shapa, T. I. Kudinova // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 15. - С. 218-228.
Abstract: The paper presents the results obtained in the course of researching the text corpus “Radio- Electronics”. It (research) was carried out with the view of compiling a list of kernel (subordinating) models of verbal word-phrase possessing the statistically reliable characteristics to introduce them later in methodological and lexicographical literature intended for the future Radio engineers learning the English language. The text corpus was formed by the method of continuous sampling. It is based on the scientific articles published in the journals of the corresponding specialty.
Стаття містить результати дослідження англійського текстового корпусу “Радіоелектроніка”, яке було проведено з метою укладання списку ядерних (підрядних) моделей дієслівних словосполучень зі статистично надійними характеристиками для їх подальшого введення в методичну і лексикографічну літературу, призначену для майбутніх інженерів-фахівців із радіоелектроніки, які вивчають англійську мову. Текстовий корпус сформований методом суцільної вибірки і заснований на наукових журнальних статтях спеціальності “Радіоелектроніка”. Для отримання інвентарю моделей дієслівної сполучуваності було проведено дистрибутивний аналіз 10698 речень. При цьому враховувалися як контактні, так і дистанційні елементи, що входять до сфери граматичних (підрядних) зв'язків дієслова.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18155
Appears in Collections:Випуск 15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shapa.pdf369.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.