DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18148
Title: Ідейно-теоретичні засади національно-державного відродження України у творах М. С. Грушевського та інших діячів Української Революції 1917-1921 рр.
Authors: Стрельський, Геннадій В'ячеславович
Keywords: нація
М. Грушевський
Українське національне державотворення
держава
автономія
федерація
незалежність
Ukrainian national state creation
M. Hrushevsky
nation
state
autonomy
federation
independence
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Стрельський, Г. В. Ідейно-теоретичні засади національно-державного відродження України у творах М. С. Грушевського та інших діячів Української Революції 1917-1921 рр. / Г. Стрельський // Україна в етнокультурному вимірі століть : зб. наук. праць : посіб. для викладачів, вчителів, студентів й учнів вузів і шкіл / відп. ред. П. М. Чернега. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип.7 : Українська нація у боротьбі за збереження ідентичності й відродження державності (1917-2017 рр.) До 100-річчя УНР. - С. 106-120.
Abstract: Аналізуються ідейно-теоретичні засади і концепція українського державотворення у творчій спадщині і політичній діяльності М. С.Грушевського. Коротко оглядаються праці його сподвижників, а також деяких опонентів, що уособлювали альтернативу Грушевському в українському визвольному русі.
The ideological and theoretical principles and the concept of Ukrainian state creation are analyzed in the creative heritage and political activity of M. Hrushevsky. Briefly examined of the work of his associates, as well as some of the opponents who embodied an alternative to Hrushevsky in the Ukrainian liberation movement.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18148
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strelskyy.pdf284.58 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf93.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.