DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 55 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18065
Title: Гуманістичні ідеї в музичній освіті та вихованні дітей шкільного віку : ретроспективний погляд
Authors: Горбенко, С. С.
Міньківська, О. О.
Issue Date: 2004
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Горбенко, С. С. Гуманістичні ідеї в музичній освіті та вихованні дітей шкільного віку : ретроспективний погляд / С. С. Горбенко, О. О. Міньківська // Наукові записки : збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – Вип. LV (55) : педагогічні та історичні науки. – С. 52-57.
Abstract: Сьогодні в багатьох державах на зміну застарілої навчально-дисциплінарної моделі освіти приходить особистісно орієнтована модель. Освіта повертається до формули класичної старовини: вчимося не для школи, а для життя. Стаття присвячена ретроспективному розгляду деяких найбільш вагомих ідей, які стосуються музичної освіти і виховання дітей в різні історичні періоди. За своїм змістом, значущості, прогресивності вони і сьогодні актуальні і можуть бути віднесені до гуманістичних.
Сегодня во многих государствах на смену устарелой учебно-дисциплинарной модели образования приходит личностно ориентированная модель. Образование возвращается к формуле классической старины: учимся не для школы, а для жизни. Статья посвящена ретроспективному рассмотрению некоторых наиболее весомых идей, которые касаются музыкального образования и воспитания детей в разные исторические периоды. По своему содержанию, значимости, прогрессивности они и сегодня актуальны и могут быть отнесены к гуманистическим.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18065
Appears in Collections:Випуск 55

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorbenko_Minkivska.pdf481.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.