DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 43 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17980
Title: Єдиний моніторинговий простір освіти. Алгоритм моніторингу навчальних досягнень: "Урок→ тематичне оцінювання→підсумковий бал→ЗНО"
Authors: Денисюк, Л. М.
Keywords: моніторінг
якість освіти
ЗНО
діагностичний інструмент
самопізнання
самореалізація
monitoring
quality of education
IEA
diagnostic tools
self-knowledge
self-realization
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Денисюк, Л. М. Єдиний моніторинговий простір освіти. Алгоритм моніторингу навчальних досягнень : "Урок→ тематичне оцінювання→підсумковий бал→ЗНО" / Л. М. Денисюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 43. - С. 35-40.
Abstract: Підвищення якості освіти сьогодні можливе за умови комплексного вивчення та проведення аналізу моніторингу навчальних досягнень у послідовності: “Урок -тематичне оцінювання - підсумковий бал - ЗНО”. Це алгоритм, який дасть змогу оцінити ефективність та якість освітнього процесу, виявити, передбачити проблему та знайти шлях для її вирішення. В основі лежить авторська програма “Самопізнання - самореалізація ”.
Improving the quality of education today possible with a comprehensive study and analysis of monitoring learning achievements in sequence: “The lesson -Thematic Evaluation -final ball-IEA”. This algorithm, which will allow to evaluate the effectiveness and quality of the educational process, identify, anticipate problems and find a way to solve it. The underlying authoring program “Selfknowledge - self-realization.”
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17980
Appears in Collections:Випуск 43

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Denysiuk.pdf298.32 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf125.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.