DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 54 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17970
Title: Європейська хореографічна культура першої половини ХХ століття (історіографічний аспект)
Authors: Горбатова, Н. О.
Issue Date: 2003
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Горбатова, Н. О. Європейська хореографічна культура першої половини ХХ століття (історіографічний аспект) / Н. О. Горбатова // Наукові записки : збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. – Вип. LІV (54). – С. 234-243.
Abstract: У статті йдеться про розвиток балету як самостійного музично-сценічного жанру. Розглядаються підходи в оцінці значення драматургії, музики, хореографічних побудов в досягненні синтезу музики і пластичних засобів втілення хореографічних образів. Розкрито історичні закономірності внутрішньої еволюції балетного жанру.
В статье речь идет о развитии балета как самостоятельного музыкально-сценического жанра. Рассматриваются подходы в оценке значения драматургии, музыки, хореографических построений в достижении синтеза музыки и пластических средств воплощения хореографических образов. Раскрыты исторические закономерности внутренней эволюции балетного жанра.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17970
Appears in Collections:Випуск 54

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorbatova.pdf516.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.