DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 54 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17956
Title: Проблема добору текстового матеріалу для навчання переглядового читання французькою мовою учнів старших класів середньої школи
Authors: Онищенко, Ж. І.
Issue Date: 2003
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Онищенко, Ж. І. Проблема добору текстового матеріалу для навчання переглядового читання французькою мовою учнів старших класів середньої школи / Ж. І. Онищенко // Наукові записки : збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. - Вип. LІV (54). - С. 133-138.
Abstract: Стаття присвячена проблемам навчання переглядового читання французькою мовою учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи. Цілеспрямований відбір текстового матеріалу розглядається як один з шляхів підвищення ефективності навчання переглядового читання старшокласників. У статті визначаються основні критерії відбору текстового матеріалу для навчання зазначеного виду читання. Аналіз спільних рис публіцистичного жанру "репортаж" дозволяє прийти до висновку, що використання журнальних повідомлень даного жанру дає можливість підвищити ефективність процесу навчання переглядового читання французькою мовою учнів старших класів середньої школи.
Статья посвящена проблемам обучение просмотрового чтения на французском языке учеников старших классов средней общеобразовательной школы. Целенаправленный отбор текстового материала рассматривается как один с путей повышения эффективности обучения просмотрового чтения старшеклассников. В статье определяются основные критерии отбора текстового материала для обучения указанного вида чтения. Анализ общих черт публицистического жанра “репортаж” разрешает прийти к заключению, что использования журнальных сообщений данного жанра дает возможность повысить эффективность процесса обучения просмотрового чтения на французском языке учеников старших классов средней школы.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17956
Appears in Collections:Випуск 54

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Onyshchenko.pdf500.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.