DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 54 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17946
Title: Мотиваційно-спонукальний компонент – системоутворюючий фактор підготовки студентів до концертно-пргосвітницької діяльності
Authors: Жигінас, Тетяна Володимирівна
Issue Date: 2003
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Жигінас, Т. В. Мотиваційно-спонукальний компонент – системоутворюючий фактор підготовки студентів до концертно-пргосвітницької діяльності / Т. В. Жигінас // Наукові записки : збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. – Вип. LІV (54). – С. 54-60.
Abstract: Мотив соціальної затребуваності стає психологічною базою для гармонійного професійного зростання майбутніх вчителів музики. Можливість творчої самореалізації, реального застосування професійних умінь виступає дієвим стимулом для педагогічного саморозвитку студентів, спонукою до концертно-просвітницької діяльності. Пропонуємо розглянути мотиваційно-примусовий компонент як складову процесу становлення та розвитку професійних і особистісних якостей студентів, а також плодючість їх творчих устремлінь, які виступають основою професійного та життєвого самовизначення.
Мотив социальной востребованости становится психологической базой для гармонического профессионального роста будущих учителей музыки. Возможность творческой самореализации, реального применения профессиональных умений выступает действенным стимулом для педагогического саморазвития студентов, понуждением к концертно-просветительской деятельности. Предлагаем рассмотреть мотивационно-принудительный компонент как составную процесса становления и развития профессиональных и личностных качеств студентов, а также плодовитость их творческих устремлений, выступающих основой профессионального и жизненного самоопределения.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17946
Appears in Collections:Випуск 54

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhyginas.pdf507 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.