DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17938
Title: Мігранти у суспільстві: культурно-освітній аналіз української реальності
Authors: Кісла, Ганна
Keywords: іммігранти
інтеграція
імміграційні процеси
освітні програми
освітні потреби
immigrants
integration
immigration processes
educational programs
educational needs
Issue Date: 2017
Publisher: CESESP
Citation: Кісла, Г. Мігранти у суспільстві : культурно-освітній аналіз української реальності / Г. Кісла // Евалюація : наукові, освітні, соціальні проекти / Редактори : В. Євтух, Л. Корпоровіч, М. Руісс, Л. Рутка. – Київ : CESESP, 2017. – Вип. 3. – С. 24-41.
Abstract: Соціальна та освітня інтеграція іммігрантів є проблемою для всіх країн, у соціальному просторі яких відбуваються міграційні процеси. Прибуття іммігрантів з різними етнічними, расовими та релігійними ознаками створює труднощі у сфері освіти, оскільки саме освіта забезпечує знання, форми відносин і є важливим засобом соціальної інтеграції. У тих суспільствах, де є іммігранти, школи повинні пропонувати освітні програми та послуги, що відповідають особливим потребам іммігрантів. Освіта для іммігрантів повинна включати ряд функцій, що допомагатимуть їм подолати дистанцію у навколишньому середовищі, культурні та мовні бар'єри, соціальну ізоляцію.
Social and educational integration of immigrants is a problem for all countries, which are a social space for migration processes. The arrival of immigrants with different ethnic, racial and religious characteristics creates difficulties for the education sector, because education provides knowledge, forms of relationships and acts as an important means of social integration. In those societies where there are immigrants, schools should offer well programs and services that are tailored to the specific needs of immigrants. Education for immigrants should include a number of functions that help them overcome educational distances, cultural and language barriers, social isolation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17938
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisla.pdf13.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.