DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 18. Економіка і право » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17752
Title: Історичний досвід політико-правового функціонування Міністерства народного здоров'я та опікування української держави 1918 р. і можливості його використання у реформуванні сучасної системи охорони здоров'я в Україні
Authors: Лебедєв, Дмитро В'ячеславович
Keywords: Міністерство народного здоров’я та опікування (МНЗтаО)
Українська держава 1918 р
Міністерство охорони здоров’я України
досвід
Концепція
the Ministry of National Health and Care (MNHandC)
Ukrainian State in 1918
the Ministry of Health Care of Ukraine
the experience
Concept
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Лебедєв, Д. В. Історичний досвід політико-правового функціонування Міністерства народного здоров'я та опікування української держави 1918 р. і можливості його використання у реформуванні сучасної системи охорони здоров'я в Україні / Д. В. Лебедєв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 27. - С. 182-187.
Abstract: У статі розглядається використання історичного досвіду діяльності Міністерства народного здоров’я та опікування (далі – МНЗтаО) Української держави 1918 р. в процесі реформування системи охорони здоров’я на сучасному етапі розвитку України. Пріоритетність охорони здоров’я, яка була пропагована у період Української держави, залишається такою і сьогодні, оскільки досвід Української держави очевидно вплинув на розроблення Концепції розвитку охорони здоров’я населення України, що була затверджена Указом Президента України від 7 грудня 2000 р.
The article examined the use of the historical experience of the Ministry of National Health and Care (hereinafter – MNHandC) of the Ukrainian State in 1918 in the process of the health care reform at the present stage of Ukraine’s development. Priority of health care, which was promoted during the Ukrainian state, has not changed today, as the experience of Ukrainian state obviously influenced the development of the Concept of Public Health Care Development in Ukraine, which was approved by the President of Ukraine on December 7, 2000
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17752
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lebedev.pdf294.62 kBAdobe PDFView/Open
Zmist.pdf216.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.