DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 18. Економіка і право » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17728
Title: Матриця ринкових відносин : від ідеї до теорії і практики
Authors: Бех, Володимир Павлович
Keywords: ринок
особистість
суспільство
фірма
соціальний організм фірми
таксон
ринкові відносини
ідеологія
цінності
market
personality
society
firm
social organism of firm
taxon
market relations
ideology
values
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Бех, В. П. Матриця ринкових відносин : від ідеї до теорії і практики / В. П. Бех // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 27. - С. 48-60.
Abstract: У статті проаналізовано сукупність суспільних відносин, що утворюють сучасний ринок. На основі введення у систему двох координатних векторів: а) стану особистості, що перебуває у репродуктивному, адаптивному і креативному станах, б) стану суспільства, що перебуває у стані стагнації, розвивається за лінійними законами, або непередбачувано, створюється координатна сітка з 9 таксонів. Кожному сегментові ринку притаманний “свій клімат” і “свої вимоги” до поведінки фірми. Раціонально обґрунтований рух матричним полем дозволяє фірмам забезпечити виграш у конкурентній боротьбі і виживання
The article analyzes the combination of social relations, forming modern market. The introduction of two coordinate vectors: a) state of the personality, being in the reproductive, adaptive and creative states and b) state of society, being in the state of stagnation or developing randomly or according to linear laws, serves the basis for the formation of the coordinate grid with nine taxons. Each market segment has its own “climate” and “requirements” for firm behaviour. Rationally proved movement across matrix field helps the firms win the competition and survive
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17728
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bekh.pdf606.33 kBAdobe PDFView/Open
Zmist.pdf216.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.