DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17713
Title: Концептуальні засади створення підручника "Основи здоров'я" для 1-го класу
Other Titles: Авторская концепция учебника „Основы здоровья” для 1го класса
Authors’ Conception of "Basics of health” Textbook for 1st class
Authors: Страшко, Станіслав Васильович
Жара, Ганна Іванівна
Білик, Валентина Григорівна
Keywords: авторська концепція
підручник
шкільний курс "Основи здоров'я"
Державний стандарт початкової загальної освіти
Issue Date: Mar-2013
Publisher: Луганський національний університет імені Т. Г. Шевченка
Citation: Страшко, С. В. Концептуальні засади створення підручника "Основи здоров'я" для 1-го класу / С. В. Страшко, Г. І. Жара, В. Г. Білик // Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Педагогічні науки. - Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Т. Г. Шевченка", 2013. - № 5 (264) Ч. II. - С. 156-165.
Abstract: У статті представлено авторську концепцію підручника з основ здоров’я для учнів перших класів загальноосвітніх шкіл. Розкрито зміст педагогічної технології, через яку у підручнику виконуються вимоги освітнього стандарту початкової школи, реалізуються принципи системності, наступності, особистісної орієнтованості, а також забезпечується його інформаційна, мотиваційна і розвивальна функції.
В статье представлена авторская концепция учеоника по основам здоровья для учеников первых классов общеобразовательных школ. Раскрыто содержание педагогической технологии, посредством которой в учебнике выполняются требования образовательного стандарта начальной школы, реализуются принципы системности, преемственности, личностной ориентированности, а также обеспечиваются его информационная, мотивационная и развивающая функции.
The authors’ conception of basics of health textbook tor me first-grade students of secondary schools is presented in the article. The article reveals the content of educational technology by means of which the requirements of the educational standard of primary school are executed in the textbook, the principles of system, continuity, personal orientation are realized, and its informative, motivating and developing functions are provided.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17713
ISSN: 2227-2844
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник Луг Нац Унів ім Т.Шевченка.pdf6.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.