DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Навчальні видання Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17593
Title: Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін : посібник для вчителя
Keywords: медіаграмотність
методика викладання суспільствознавства
media literacy
methodology of teaching social science
Issue Date: 2016
Publisher: Центр вільної преси
Citation: Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін : посібник для вчителя / Т. Бакка [та ін.] ; за ред. : В. Іванова, О. Волошенюк, О. Мокрогуза ; Акад. укр. преси, Київський нац. ун-т імені Т. Шевченка, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України. - Київ : Центр Вільної Преси : Академія Української Преси, 2016. - 201 с.
Abstract: Видання – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дисциплін. В перших двох розділах розглянуто, що таке медіа, медіаосвіта та медіаграмотність, базові методики критичного мислення. У розділах 3–11 запропоновано плани-конспекти уроків для курсів «Історія України», «Всесвітня історія», «Людина і світ». Вправи і завдання також можуть бути використані під час вивчення курсів за вибором, факультативних курсів, виховних годин, занять гуртків юних істориків, журналістів тощо.
The publication is the first attempt to integrate media literacy into teaching social disciplines. The first two sections consider what media, media education and media literacy, the basic techniques of critical thinking. Chapters 3-11 offer plans for abstracts of lessons for the courses "History of Ukraine", "World History", "Man and the World". Exercises and tasks can also be used when studying elective courses, optional courses, educational hours, classes of young historians, journalists, etc.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17593
Appears in Collections:Навчальні видання Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakka.pdf44.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.