DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет менеджменту освіти та науки » Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17570
Title: Університетська автономія : нові виклики
Authors: Андрущенко, Віктор Петрович
Keywords: людина
освіта
університет
демократія
автономія
Issue Date: 2014
Publisher: Педагогічна преса
Citation: Андрущенко, В. Університетська автономія : нові виклики / В. Андрущенко // Вища освіта України. - 2014. - № 1. - С. 5-13.
Abstract: Аналізуються проблеми, суперечності та перспективи розвитку автономії університе- тів; автор стверджує, що розвиток автоно- мії в системі вітчизняної освіти стримують такі чинники, як відсутність глибоких демо- кратичних традицій українських універси- тетів, недостатня підготовка управлінських кадрів, прояви корупції, психологічна незвич- ність суб’єктів навчально-виховного процесу навчатись, жити і працювати в умовах ав- тономії та деякі інші чинники; суспільство має розпочати активний громадянський дис- курс за цією тематикою із залученням діячів науки і культури, підприємців, батьків, сту- дентів і викладачів; дискурс має враховувати вітчизняні реалії, європейський педагогічний досвід, глобальні виклики, інтелектуальний та практичний досвід нового часу, наявні по- літичні, культурні й моральні ресурси тощо. Особливе значення має первинний вітчизня- ний досвід розвитку університетів у період незалежності.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17570
Appears in Collections:Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrushchenko.pdf284.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.