DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет менеджменту освіти та науки » Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17560
Title: Ціннісна невизначеність особистості та її подолання засобами освіти
Authors: Андрущенко, В. П.
Keywords: людина
цінності
ціннісна невизначеність
криза цінностей
освіта
культура
виховання
Issue Date: 2015
Publisher: Педагогічна преса
Citation: Андрущенко, В. Ціннісна невизначеність особистості та її подолання засобами освіти / В. Андрущенко // Вища освіта України. - 2015. - № 3. - С. 5-13.
Abstract: Формування новітньої нормативно-правової бази освіти, що інтенсивно здійснюється, потребує теоретичного обґрунтування низки актуальних питань розвитку освітньої галузі, зокрема, приведення її у відповідність до європейських норм і стандартів. Важливою проблемою у цьому контексті є ціннісна палітра функціонування та розвитку освіти. Ціннісна невизначеність, у яку потрапила сучасна людина, може бути подолана лише освітою, культурою та вихованням. Нинішня освіта постає як поле зрощення цінностей, виховання єдності національних і загальнолюдських пріоритетів. Аналізується ситуація ціннісної невизначеності особистості, що загострилася в суспільстві під впливом глобалізації та інформаційної революції з початком ХХІ століття; автор підкреслює, що за таких умов найбільш гостро проявляється кризове сприйняття індивідом дійсності, яке утверджує домінування випадкових, нестійких або тимчасових чинників на формування і розвиток особистості. Як наслідок, відбувається трансформація мотиваційних компонентів самореалізації особисті; суттєво ускладнюється пошук індивідом власної ідентичності насамперед через девальвацію найвищих культурних цінностей, через відсутність чіткого механізму появи та закріплення нових норм, контролю за їх дотриманням. Усі ці процеси, що зумовлюють ситуацію «ціннісної невизначеності особистості», сучасні дослідники характеризують як «роздвоєння особистості», «відчуження людини від суспільства та від самої себе». Обґрунтовується роль освіти та виховання в подоланні означеної ситуації; автор стверджує, що саме освіта є тим механізмом соціалізації, який долає невизначеність формуванням знань та компетенцій, а головне – формуванням національної і загальнолюдської палітри цінностей, які вкрай потрібні особистості для повноцінної участі в життєвих процесах.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17560
Appears in Collections:Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrushchenko.pdf415.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.