DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17522
Title: Єдиний європейський простір освіти і науки як умова модернізації освіти
Authors: Щербакова, Юлія Едуардівна
Keywords: освіта
державно-громадське управління
вищі навчальні заклади
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Щербакова, Ю. Е. Єдиний європейський простір освіти і науки як умова модернізації освіти / Ю. Е. Щербакова // Модус державно-громадського управління освітою : монографія / Міністерство освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; за наук. ред. В. П. Беха; редкол. : В. П. Бех (голова), Н. В. Крохмаль (заст. голови) [та ін. ]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 100-111.
Abstract: Колективна монографія вітчизняних вчених-освітян присвячена формалізації дискурсу теоретичних проблем і практичних завдань, що накопичились у реформуванні галузі національної освіти в Україні на шля- ху її вступу до ЄС з метою побудувати прийнятну для практики модель державно-громадського управління. У доробку розкрито шляхи використання напрацювань теорії управління, філософії освіти, правознавства, полі- тології, соціології, педагогіки та інших наук у побудові принципової моделі державно-громадського управлін- ня різними структурами: від дошкільного закладу освіти до університету. У публікаціях керівників освітянсь- кої галузі та практиків у сфері освіти відображено реальний стан освітньої політики і вітчизняного алгоритму управління освітою, подано приклади з практики, що мають позитивний вплив на демократизацію управління навчально-виховним процесом. У запропонованих статтях всебічно висвітлено не тільки реальний стан макро-, мезо- і мікрорівнів освітянської галузі, але й означено перспективні напрями її реформування з огляду на вимоги формування суспільства знань, глобалізації й інформатизації сучасного навчально-виховного про- цесу.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17522
ISBN: 978-966-7166-34-2
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modus_03.pdfПідрозділ книги С.100-1118.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.