DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17476
Title: Вплив корупції на тінізацію державного сектору економіки України
Authors: Підопригора, Лариса Антонівна
Keywords: корупція
тіньова економіка
тіньова схема
державний сектор економіки
corruption
shadow economy
shadow scheme
public sector
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Citation: Підопригора, Л. А. Вплив корупції на тінізацію державного сектора економіки України / Л. А. Підопригора // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. - Миколаїв : Миколаївський нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського, 2016. - Вип. 14. - С. 32-35.
Abstract: У статті розглядаються основні передумови та типи коруп- ції в Україні. Серед них називаються основні, безпосередньо пов’язані із функціонуванням державного сектору економіки. Визначаються найнебезпечніші прояви корупції в державному секторі економіки України, зокрема політична корупція, корумпо- ваність судової системи, прокуратури та МВС, корупційні схеми під час перерозподілу національного багатства та природних ресурсів. Аналізуються найбільш поширені нелегальні схеми збагачення. Робиться висновок, що корупція як системне яви- ще в економіці України сприяє посиленню тінізації державного сектору економіки та набуває найнебезпечніших форм прояву
In the article the basic conditions and types of corruption in Ukraine. Among them are called basic, directly related to the functioning of the public sector. Identify the most dangerous manifestations of corruption in the public sector of Ukraine, political corruption, corruption in the judiciary, prosecutors and Interior Ministry, corruption schemes in the redistribution of national wealth and natural resources. Analyzed the most common illegal enrichment schemes. The conclusion is that corruption is a systemic phenomenon in the economy of Ukraine shadow enhances public sector and becomes the most dangerous manifestations.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17476
ISSN: 2413-3965
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdfОсновна стаття460.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.