DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17361
Title: Необхідність активізації державного регулювання підприємництва в сучасних вітчизняних умовах трансформаційних змін
Other Titles: The need for increased state regulation of business in the modern home environment transformational changes
Authors: Біла, Ірина Сергіївна
Насікан, Ніна Іванівна
Салатюк, Ніна Миколаївна
Keywords: держава
підприємницька діяльність
велике підприємництво
малий і середній бізнес
державне підприємництво
позаринкові форми впливу на підприємництво
government
business activity
large enterprise
small and medium businesses
government business
outside the market forms of influence on entrepreneurship
Issue Date: 2013
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Біла, І. С. Необхідність активізації державного регулювання підприємництва в сучасних вітчизняних умовах трансформаційних змін / І. С. Біла, Н. І. Насікан, Н. М. Салатюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 21. – С. 67-77.
Abstract: В статті розглядаються основні причини активізації державного регулювання підприємництва в сучасних трансформаційних умовах в Україні. Автори вважають, що важливість створення конкурентоспроможного великого підприємництва; обов’язковість формування середнього класу; доцільність збереження державного підприємництва та нагальність діяльності держави по усуненню позаринкових форм впливу на підприємницький сектор є ключовими моментами спрямування зусиль держави в сфері регулювання підприємницької діяльності, що обґрунтовують її активізацію в сучасних умовах.
This paper examines the main reasons of state regulation of business in the modern transformation conditions in Ukraine. The authors believe that the importance of establishing competitive large enterprise; bound of the middle class, make it clear that the state of business and the urgency of the state to eliminate off-market forms of influence on the business sector is the key focus of efforts in the area of state regulation of business, justifying its activation in modern conditions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17361
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nchnpu_018_2013_21_11.pdf326.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.