DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 18 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17302
Title: Моделі розробки освітніх програм дослідницького навчання для підготовки нового учителя фізики і математики
Other Titles: Модели разработки образовательных программ исследовательского обучения для подготовки нового учителя физики и математики
The models of educational program of research studies development for educating of new teacher of physics and mathematics
Authors: Вернидуб, Р. М.
Keywords: вища педагогічна освіта
інформаційне суспільство
дослідницьке навчання
підготовка учителя фізики і математики
высшее педагогическое образование
информационное общество
исследовательское обучение
подготовка учителя физики и математики
higher pedagogical education
informative society
research studies
educating of teacher of physics and mathematics
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Вернидуб, Р. М. Моделі розробки освітніх програм дослідницького навчання для підготовки нового учителя фізики і математики / Р. М. Вернидуб // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 18. - С. 23-29.
Abstract: Обговорюються актуальні авдання вищої педагогічної освіти в контексті формування моделей освітніх програм дослідницького навчання для підготовки учителя фізики і математики нової української школи в умовах розгортання інформаційного суспільства. Зосереджується увага на провідній ролі науки, необхідності запровадження освітніх програм дослідницького характеру для підготовки нового вчителя з інноваційною спрямованістю на майбутню професійну діяльність. Виділяються два види наукової діяльності студентів, які різняться рівнем включення в формальний навчальний процес: навчально-дослідницька і науково-дослідницька робота студентів. Обговорюються етапи побудови з використанням методики проекту розвитку освітніх компетентностей CoRe2 таких новітніх освітніх програм дослідницького навчання для підготовки учителів фізики і математики.
Обсуждаются актуальные задачи высшего педагогического образования в контексте формирования моделей образовательных программ исследовательского обучения для подготовки учителя физики и математики новой украинской школы в условиях развертывания информационного общества. Сосредотачивается внимание на ведущей роли науки, необходимости ввода образовательных программ исследовательского характера для подготовки нового учителя с инновационной направленностью на будущую профессиональную деятельность. Выделяются два вида научной деятельности студентов, которые отличаются уровнем включения в формальный учебный процесс: учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов. Обсуждаются этапы построения с использованием методики проекта развития образовательных компетентностей CoRe2 таких новейших образовательных программ исследовательского обучения для підготовки учителей физики и математики.
Come into question actual tasks of higher pedagogical education in the context of forming of models of the educational programs of research studies for educating of teacher of physics and mathematics of new Ukrainian school in the conditions of development of informative society. Attention is concentrated on the leading role of science, necessity of input of the educational programs of research character for educating of new teacher with an innovative orientation on future professional activity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17302
Appears in Collections:Випуск 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vernydub.pdf305.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.