DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Дисертації »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17293
Title: Формування продуктивності агрусу в умовах північного Лісостепу України
Authors: Лагутенко, Оксана Тарасівна
Keywords: агрус
система удобрення
біохімічний склад плодів
фотосинтетична активність хлорофілу
біометричні показники
урожайність
сорти
фенологічні спостереження
агрохімічні дослідження
економічна ефективність
Issue Date: 2008
Citation: Лагутенко, Оксана Тарасівна Формування продуктивності агрусу в умовах північного Лісостепу України : дис. … канд. с.-г. наук, 06.01.07. – плодівництво / О. Т. Лагутенко ; наук. керівник В. С. Марковський ; Інститут садівництва УААН. - Київ, 2008 – 203 c.
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено проблемі продуктивності аґрусу, зокрема сортів Красень і Неслухівський, в умовах Північного Лісостепу України. У процесі дослідження вирішувались питання формування родючості ясно-сірого опідзоленого ґрунту залежно від систем удобрення (органічна, органо-мінеральна, мінеральна), їх впливу на ефективність виробництва ягід. Виявлено позитивний вплив мінеральної системи на рівень ростових процесів у рослин аґрусу, а саме: покращується ріст гілок і пагонів, збільшується площа листкової поверхні, посилюються ріст і галуження коренів. Застосування органо-мінеральної системи сприяє синтезу пластичних речовин, збільшує накопичення фітомаси у 1,8 раза та підвищує врожайність обох сортів аґрусу в середньому у 1,6 раза порівняно з контролем. Вcтановлено, що за усіх запропонованих систем удобрення маса ягід зростає у сорту Красень на 16, а в Неслухівського – на 8% порівняно з контрольним варіантом. При цьому в сорту Неслухівський даний показник в середньому за варіантами у 1,2 раза більший порівняно з Красенем. В однакових грунтово-кліматичних умовах на всіх фонах живлення плодоносні рослини сорту Неслухівський є більш урожайними, оскільки середній рівень їх врожайності у 1,2 рази вищий, ніж у Красеня. Доведено, що органо-мінеральна та мінеральна системи створюють оптимальний поживний режим ґрунту для аґрусу. Проте органічні форми добрив впливають переважно на рівень азотного, а мінеральні – фосфорно-калійного живлення. Економічна оцінка виробництва ягід показала, що при застосуванні органо-мінеральної системи удобрення собівартість продукції знижується на 26,5%, а прибуток зростає у 1,8 раза порівняно з контрольним варіантом.
Description: Удосконалено систему удобрення аґрусу шляхом використання органічних добрив з визначеними кількісними характеристиками основних елементів живлення, добору відповідних мінеральних добрив та розробкою регламенту їх застосування. Вперше в умовах ясно-сірого опідзоленого ґрунту встановлено тривалість дії поживних речовин в насадженнях аґрусу. Вперше в північній частині Лісостепу України на ясно-сірому опідзоленому ґрунті встановлено вплив різних систем удобрення на ріст надземної частини, розвиток кореневої системи, врожайність двох сортів аґрусу Красень та Неслухівський. Виявлено сортові відмінності у характері розміщення кореневої системи, а також у формуванні плодів. Встановлено зміни ефективності фотосинтетичної діяльності листків аґрусу за умов недостатнього та оптимального живлення.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17293
Appears in Collections:Наукові праці Факультету природничо-географічної освіти та екології
Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rysunky.pdfосновна стаття868.22 kBAdobe PDFView/Open
dis1.pdfосновна стаття595.03 kBAdobe PDFView/Open
dis2.pdfосновна стаття799.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.