DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17249
Title: Світовий досвід державного регулювання підприємництва
Other Titles: World experience of state regulation of entrepreneurship
Authors: Біла, Ірина Сергіївна
Салатюк, Ніна Миколаївна
Keywords: система державного регулювання підприємництва
прогнозування
планування й програмування соціально-економічного розвитку
антимонопольно-конкурентна політика
податкова та інвестиційна політика
system of state regulation of entrepreneurship
forecasting and planning and programming socio-economic development
anti-monopoly competitive policy
tax and investment policy
innovation policy
Issue Date: 2014
Publisher: Видавничий Дім «ІНЖЕК»
Citation: Біла, І. С. Світовий досвід державного регулювання підприємництва / І. С. Біла, Н. М. Салатюк // Проблеми економіки : науковий журнал. - 2014. - № 1. - С. 26-30.
Abstract: У статті проаналізовані тенденції державного регулювання підприємництва в країнах ЄС, США і Японії та визначено державне регулювання підприємництва як система, яка складається із певних елементів, єдність та взаємодія яких визначають її ефективність та функціональність. Систематизація та узагальнення досвіду державного регулювання підприємництва в цих країнах дозволили прийти до висновку, що існуючі відмінності у ролі держави в економіці пов’язані не зі ступенем державного регулювання, а із засобами, які використовуються для його реалізації. Спільні тенденції розвитку взаємовідносин між державою та підприємницьким сектором дозволили визначити основні елементи системи державного регулювання підприємництва, до яких варто віднести: прогнозування, планування й програмування соціально-економічного розвитку; антимонопольно-конкурентну політику; податкову та інвестиційну політику; інноваційну політику та стимулювання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). Перспективою подальших досліджень є визначення особливостей системи державного регулювання підприємництва у сучасній економіці України.
The article analyses tendencies of state regulation of entrepreneurship in EU countries, USA and Japan and identifies state regulation of entrepreneurship as a system, which consists of certain elements, unity and interaction of which determine its efficiency and functionality. Analysis, systematisation and generalisation of experience of state regulation of entrepreneurship in these countries allow making a conclusion that the existing differences in the role of the state in economy are not connected with the degree of state regulation, but are connected with the means used for its realisation. General tendencies of development of relations between the state and entrepreneurial sector allowed identification of main elements of the system of state regulation of entrepreneurship, which include: forecasting, planning and programming socio-economic development; anti-monopoly competitive policy; tax and investment policy; innovation policy and stimulation of R&D (Research & Development). The prospect of further studies is identification of specific features of the system of state regulation of entrepreneurship in the modern Ukrainian economy
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17249
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
problems-of-economy-2014-1_0-pages-26_30.pdf308.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.