DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17247
Title: Ідентифікація проблем розвитку підприємств олійно-жирової галузі в Україні
Other Titles: Identification of Issues in the Development of Enterprises of the Oils and Fats Industry in Ukraine
Authors: Швед, Тетяна Володимирівна
Біла, Ірина Сергіївна
Keywords: олійно-жирова галузь
олійно-екстракційний завод
рослинна олія
насіння олійних культур
проблеми розвитку підприємств олійно- жирової галузі
монополізація галузі
транспортування та зберігання продукції
oils and fats industry
oil extraction plant
vegetable oil
oil seeds
issues in the development of enterprises of the oils and fats industr
monopolization of the industry
transportation and storage of products
Issue Date: 2015
Publisher: Видавничий Дім «ІНЖЕК»
Citation: Швед, Т. В. Ідентифікація проблем розвитку підприємств олійно-жирової галузі в Україні / Т. В. Швед, І. С. Біла // Проблеми економіки : наук. журн. - 2015. - № 1. - С. 174-179.
Abstract: У статті визначені та проаналізовані основні проблеми розвитку пiдприємств олійно-жирової галузi в Україні. Розгляд та узагальнення деяких аспектів функціонування підприємств олiйно-жирової галузі в Українi дозволили ідентифікувати наступні проблеми їх розвитку: високий рiвень мо- нополізації галузі, недостатня iнноваційно-інвестиційна спрямованість пiдприємств, слабко розвинута система зберiгання та транспортування олiйно-жирової продукції в Україні. Виявлення негативних наслідків означених проблем розвитку пiдприємств олійно-жирової галузi в Україні дало можливість констатувати, що наявнi проблеми потребують вирішення, в тому числі на рівнi держави. Визначення основних заходів державного регулювання розвитку підприємств олійно-жирової галузі в Україні стане напрямом наших подальших досліджень
The article identifies and analyzes main issues in the development of oils and fats industry enterprises in Ukraine. Consideration and generalization of certain aspects of functioning of enterprises from the oils and fats industry of Ukraine allowed singling out the following issues in their development: a high level of monopolization in the industry, insufficient focus of the enterprises on innovation and investment, an underdeveloped system of storage and transportation of oils and fats products in Ukraine. Identification of negative effects resulting from the listed issues in the development of enterprises of the oils and fats industry in Ukraine allowed stating that the existing issues need finding solutions, including state-level solutions. Determination of the principal measures of governmental regulation of the development of oils and fats industry enterprises in Ukraine will be the focus of the authors’ further research.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17247
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
problems-of-economy-2015-1_0-pages-174_179.pdf328.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.