DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17242
Title: Бізнес-середовище в Україні
Authors: Біла, Ірина Сергіївна
Насікан, Ніна Іванівна
Keywords: бізнес
інституції
бізнес-середовище
нормативно-правове регулювання
регуляторна політика в сфері підприємництва
business
business environment
institutions
legal regulation
regulatory policy in the sphere of entrepreneurship
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Citation: Біла, І. С. Бізнес-середовище в Україні / І. С. Біла, Н. І. Насікан // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне фахове видання. - Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2017. - Вип. 17. - С. 127- 131.
Abstract: Стаття присвячена питанням бізнес-середовища в Україні, яке є передумовою використання потенціалу бізнесу, підвищення ефективності і стабільності економіки. Авторами проаналізовані складові вітчизняного бізнес-середовища, а саме: інституціональні, нормативно-правові та регуляторні умови, за яких працює бізнес. Визначено, що невирішеними проблемами в сфері інституційної підтримки бізнесу є незначна доступність до фінансових ресурсів, низька ефективність діяльність товарних і фондових бірж, що затримує процес відродження вітчизняного виробництва. Нормативно-правові умови бізнесу є недосконалими та неефективними. Регуляторні умови бізнес-середовища характеризуються задовільним рівнем прозорості та послідовності державної регуляторної політики в сфері підприємництва в Україні. Автори статті акцентують увагу на тому, що саме відповідальність держави за сформоване бізнес-середовище визначає рівень прозорості та дієвості суспільної угоди між нею та бізнесом.
The article is devoted to the business environment in Ukraine, which is a prerequisite for the use of the potential of the business, improve efficiency and stability of the economy. The authors analyzed the components of the domestic business environment, namely: institutional, legal and regulatory environment, in which business operates. Determined that unresolved problems in the field of institutional support of business is the low accessibility of financial resources, low efficiency of commodity and stock exchanges, which delays the process of revival of domestic production. The legal environment of business are imperfect and inefficient. Regulatory conditions the business environment are characterized by a satisfactory level of transparency and consistency of state regulatory policy in the sphere of entrepreneurship in Ukraine. The authors draw attention to the fact that it is the responsibility of the state for the business environment determines the level of transparency and effectiveness of the social contract between it and the business.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17242
ISSN: 2413-3965
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bila.pdf255.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.