DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Навчальні видання Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16973
Title: Галузевий стандарт вищої освіти України : освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма, засоби діагностики підготовки бакалавра галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини*», кваліфікація 2320 вчитель загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступеня (основи здоров’я)
Authors: Страшко, Станіслав Васильович
Гончаренко, Марія Степанівна
Бойчук, Юрій Дмитрович
Босенко, Анатолій Іванович
Горащук, Валерій Павлович
Гриньова, Марина Вікторівна
Дутчак, Мирослав Васильович
Єфімова, Валентина Михайлівна
Кривич, Ірина Пантеліївна
Мечетний, Юрій Миколайович
Плахтій, Петро Данилович
Білик, Валентина Григорівна
Keywords: стандарт вищої освіти
освітньо-кваліфікаційна характеристика
освітньо-професійна програма
засобів діагностики
напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини*»
вчитель основ здоров’я
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Галузевий стандарт вищої освіти України : освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма, засоби діагностики підготовки бакалавра галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини*», кваліфікація 2320 вчитель загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступеня (основи здоров’я) / С. В. Страшко, М. С. Гончаренко, Ю. Д. Бойчук, А. І. Босенко, В. П. Горащук, М. В. Гриньова, М. В. Дутчак, В. М. Єфімова, І. П. Кривич, Ю. М. Мечетний, П. Д. Плахтій, В. Г. Білик. - Киів : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. 2014. – 58 с.
Abstract: В матеріалі розкриті загальні вимоги і принципи створення освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми і засобів діагностики у Стандарті вищої освіти з підготовки бакалавра за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини*». Наведені загальні й базові професійні компетентності та результати навчання, розподіл змісту освітньо-професійної програми, перелік навчальних дисциплін нормативної частини ОПП за циклами підготовки бакалавра, нормативні форми державної атестації майбутнього вчителя основ здоров’я. Розкритий узагальнений об’єкт діяльності: процес навчання предметів оздоровчого спрямування (основ здоров’я, валеології, безпеки життєдіяльності, медико-санітарної підготовки) учнів загальноосвітнього навчального закладу I-II ступеня, організація валеологічної служби в закладах та установах різних форм власності, надання індивідуальних і групових консультацій та послуг у сфері збереження та зміцнення здоров’я людини
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16973
Appears in Collections:Навчальні видання Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ГСВО_здоров_я_людини_об.pdf4.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.