DSpace at library NPU Dragomanova » Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету » 2016 рік »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16793
Title: Розвиток творчої індивідуальності студентів факультету мистецтв засобами проектних технологій
Authors: Топчієва, І. О.
Keywords: проектні технології
особистісно-орієнтований підхід
проектные технологии
личностно-ориентированный подход
design technology
personality-oriented approach
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Топчієва, І. О. Розвиток творчої індивідуальності студентів факультету мистецтв засобами проектних технологій / І. О. Топчієва // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів, 14-18 березня 2016 року. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – C. 111-113.
Abstract: У статті з’ясовано специфіку розвитку творчої індивідуальності студентів у процесі музичного навчання. Проведено методологічний аналіз дефініції “творча індивідуальність”. Запропоновано застосування проектних технологій як інноваційної форми фахової підготовки майбутніх учителів музики.
В статье выяснена специфика развития творческой индивидуальности студентов в процессе музыкального обучения. Проведен методологический анализ дефиниции "творческая индивидуальность". Предложено применение проектных технологий как инновационной формы профессиональной подготовки будущих учителей музыки.
The article revealed the specifics of the creative personality of students in the process of music education. A methodological analysis of the definition of "creative individuality". An application design technology as an innovative form of the professional preparation of future music teachers.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16793
Appears in Collections:2016 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Topchiyeva.pdf207.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.