DSpace at library NPU Dragomanova » Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету » 2016 рік »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16773
Title: Концептуальні основи науково-дослідницької роботи студентів у системі професійної підготовки
Authors: Покась, Л. А.
Keywords: науково-дослідницька робота
майбутні педагоги
научно-исследовательская работа
будущие педагоги
scientific-research work
future educators
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Покась, Л. А. Концептуальні основи науково-дослідницької роботи студентів у системі професійної підготовки / Л. А. Покась // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів, 14-18 березня 2016 року. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – C. 81-83.
Abstract: Представлено форми активізації науково-дослідницької діяльності студентів вищих навчальних закладів. Розглянуто інтеграцію науки й освіти як чинник розвитку наукового світогляду активної особистості. Обґрунтовано умови розвитку науково-педагогічного мислення студентів.
Представлены формы активизации научно-исследовательской деятельности студентов высших учебных заведений. Рассмотренo интеграцию науки и образования как фактор развития научного мировоззрения активной личности. Обоснованы условия развития научно-педагогического мышления студентов.
Submitted by forms of activation of scientific-research work of students of higher educational establishments. The paper considers the integration of science and education as a factor of development of the scientific worldview of an active personality. Reasonably condition the development of the scientific-pedagogical thinking of students.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16773
Appears in Collections:2016 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pokas'.pdf208.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.