DSpace at library NPU Dragomanova » Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету » 2016 рік »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16766
Title: Тренінг діалогічної компетентності у системі професійної підготовки майбутніх психологів
Authors: Михайлюк, І. В.
Keywords: групові форми роботи
тренінг
тренінг діалогічної компетентності
групповые формы работы
тренинг
тренинг диалогической компетентности
group forms of work
training
dialogic competence training
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Михайлюк, І. В. Тренінг діалогічної компетентності у системі професійної підготовки майбутніх психологів / І. В. Михайлюк // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів, 14-18 березня 2016 року. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – C. 72-74.
Abstract: У статті представлено тренінг діалогічної компетентності в процесі професійної підготовки майбутніх психологів у ВНЗ. Наведено його зміст та структуру. Встановлено, що успішне впровадження тренінгу у систему професійного навчання, дає змогу сформувати відповідні знання, уміння та навички, необхідні для ефективної діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності.
В статье представлен тренинг диалогической компетентности в процессе профессиональной подготовки будущих психологов в вузе. Приведены его содержание и структурa. Установлено, что успешное внедрение тренинга в систему профессионального обучения, позволяет сформировать соответствующие знания, умения и навыки, необходимые для эффективного диалогического взаимодействия в будущей профессиональной деятельности.
The article presents the dialogic competence training in the process of professional training of the future psychologists in HEI. Its content and structure have been showed. It has been established that the successful implementation of the training in the vocational training system allows forming the particular knowledge and skills necessary for the efficient dialogic interaction in the future professional activity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16766
Appears in Collections:2016 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mykhaylyuk.pdf206.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.