DSpace at library NPU Dragomanova » Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету » 2016 рік »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16725
Title: Терміни як мовний засіб вираження спеціального поняття
Authors: Єленіна, 3. І.
Keywords: термінологія
мовні кліше
терминология
речевые клише
terminology
language clichеs
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Єленіна, 3. І. Терміни як мовний засіб вираження спеціального поняття / 3. І. Єленіна // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів, 14-18 березня 2016 року. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – C. 45-47.
Abstract: Кожна область знання характеризується своїм колом найменувань, якими слід оволодіти кожному фахівцю. Підкреслюючи важливість найменувань, слід пам’ятати про терміни, які служать для точного визначення понять з області науки і техніки. Професійне знання термінології являється елементарною умовою точності самої мови.
Каждая область знания характеризуется своим кругом наименований, которыми следует овладеть каждому специалисту. Подчеркивая важность наименований, следует помнить о сроках, которые служат для точного определение понятий из области науки и техники. Профессиональное знание терминологии является элементарным условием точности самого языка.
Each area of knowledge is characterized by its range of names, which should be mastered by everyone specialist. Emphasizing the importance of names, it's important to keep in mind the timelines that serve the exact definition of concepts in the field of science and technology. Professional knowledge of terminology is an essential condition the exactness of the language itself.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16725
Appears in Collections:2016 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yelenina.pdf208.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.